Pohl Eva (A01552)

P³eæ: kobieta
Data i miejsce urodzenia: 13.10.1953  Düsseldorf
Ojciec: Pohl Heinz, Engelbert (A01539) ur. 25.09.1927  Düsseldorf
Matka: Müller Maria (A01548) ur.
Rodzeñstwo:
- Pohl Heinz (A01549) ur. 09.04.1949  Düsseldorf
- Pohl Günther (A01550) ur. 22.09.1950  Düsseldorf
- Pohl Hans, Jürgen (A01551) ur. 20.08.1952  Düsseldorf
- Pohl Monika (A01553) ur. 25.10.1955  Düsseldorf
- Pohl Klaus (A01554) ur. 12.03.1958  Düsseldorf
- Pohl Karl, Heinz (A01555) ur. 17.04.1959  Düsseldorf
- Pohl Kurt (A01556) ur. 12.08.1960  Düsseldorf
- Pohl Ralph (A01557) ur. 06.03.1964  Düsseldorf
- Pohl Thomas (A01558) ur. 29.07.1965  Düsseldorf

Zobacz tak¿e plansze statyczne: X009,
Uwagi:
Linia przodków:
- Pohl Heinz, Engelbert (A01539) ur. 25.09.1927  Düsseldorf
- Pohl Johann, Joseph (A01536) ur. 22.03.1905  Düsseldorf
Informacje o potomkach
- Ogólna ilo¶æ potomków: 0
- Ilo¶æ potomków p³ci mêskiej 0
- Ilo¶æ potomków p³ci ¿eñskiej: 0
- Ilo¶æ pokoleñ potomków: 0
- Ilo¶æ pokoleñ potomków linii mêskiej: 0

Je¶li masz jakie¶ dodatkowe informacje o osobie opisanej na tej stronie to proszê prze¶lij je do Archiwum Rodziny Piwkowskich po prostu klikaj±c w podany link: Mam informacje o Pohl Eva (A01552) .


Webmaster:
Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyright (c) Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja:
2004-2-27 20:41:32