Pohl Kurt, Rolf (A01541)

P³eæ: mê¿czyzna
Data i miejsce urodzenia: 13.03.1936  Düsseldorf
Data i miejsce zgonu: 13.04.1938  Düsseldorf
Ojciec: Pohl Johann, Joseph (A01536) ur. 22.03.1905  Düsseldorf
Matka: Klaus Katharina (A01537) ur. 23.04.1905  Mayen
Rodzeñstwo:
- Pohl Johan, Joseph (A01538) ur. 25.09.1926  Düsseldorf
- Pohl Heinz, Engelbert (A01539) ur. 25.09.1927  Düsseldorf
- Pohl Ingeborg, Margarete (A01540) ur. 03.02.1930  Düsseldorf
- Pohl Käthe (A01542) ur. 11.09.1937  Düsseldorf
- Pohl Wilma (A00352) ur. 22.09.1942  Düsseldorf

Zobacz tak¿e plansze statyczne: X009,
Uwagi:
Linia przodków:
- Pohl Johann, Joseph (A01536) ur. 22.03.1905  Düsseldorf
Informacje o potomkach
- Ogólna ilo¶æ potomków: 0
- Ilo¶æ potomków p³ci mêskiej 0
- Ilo¶æ potomków p³ci ¿eñskiej: 0
- Ilo¶æ pokoleñ potomków: 0
- Ilo¶æ pokoleñ potomków linii mêskiej: 0

Je¶li masz jakie¶ dodatkowe informacje o osobie opisanej na tej stronie to proszê prze¶lij je do Archiwum Rodziny Piwkowskich po prostu klikaj±c w podany link: Mam informacje o Pohl Kurt, Rolf (A01541) .


Webmaster:
Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyright (c) Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja:
2004-2-27 20:14:40